کلاس فوق العاده مدیریت انرژِی

در جلسه حضوری پس از امتحان میان ترم مدیریت انرژی -دکتر فدایی _ اعلام شد کلاس فوق العاده روز چهارشنبه 93/10/3 ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد

 

ضمنا کلاس erp - دکتر سیروس- همان روز 9 صبح و 13/30 برگزار خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 21 بازدید
?FoadjOOn ?

گاهــــي وقتــــا يــه نفـــر فقــط يــه نفــر باعـث ميــشه کــه حــس کنــي چيـــزي کــه تــو رو روي زميــن نگــه داشتـــه جــاذبه ي زميـــن نيست به ما هم سر بزن http://cafe70.ir

(-_-) افکت (-_-)

در زنـدگي براي بعضـيا از يـک روز ، از يـکجا ، از يـک نفـر بـه بعـد ديـگر هيـچ چـيز مثـل قبـل نيـست ! نـه روزهـا ، نـه رنگ هـا و نـه خيابان هـا . . . همه چيز ميشوند دلتنگي ! منم منتظرم بهم سر بزن???????? راستي???????? لطفا کامنت رو هم فراموش نکــــــن http://efect.ir